Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website (https://melookyoubook.com) ga je akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven. Melookyoubook (onderdeel van Wantok Travel Media, KvK 34290416) is de eigenaar van deze website en kan de inhoud van deze website en de algemene voorwaarden zonder aankondiging wijzigen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Melookyoubook besteedt de grootst mogelijke aandacht om de informatie op deze website correct weer te geven en up-to-date te houden, maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, ontbrekende en/of achterhaalde informatie op deze website.

Melookyoubook is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties op deze website. De reacties op deze website vertegenwoordigen de meningen en standpunten van degenen die desbetreffende reacties hebben geplaatst. Het publiceren van een reactie op deze website betekent niet dat Melookyoubook de standpunten in de reactie deelt of op enige wijze ondersteunt. Zie ook onze huisregels voor reacties.

Melookyoubook draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn aan deze website.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven is de gehele inhoud van deze website eigendom van Melookyoubook (onderdeel van Wantok Travel Media, KvK 34290416). Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website (gedeeltelijk of geheel) over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder uitdrukkelijke en vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Melookyoubook.

Huisregels reacties

Wanneer je een reactie plaatst op deze website ga je akkoord met onze huisregels, zoals hieronder beschreven. Als je een reactie plaatst ben jij verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wanneer wij jouw reactie op onze website plaatsen, betekent dit niet per se dat wij achter jouw standpunt staan. Melookyoubook kan de huisregels voor het plaatsen van reacties op elk gewenst moment wijzigen.

Indien je een reactie plaatst op een artikel op Melookyoubook, slaan wij de reactie samen met de door jou opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing op. Naam en tijdstip van plaatsing worden samen met de reactie gepubliceerd op onze website.

Melookyoubook behoudt het recht om reacties niet te plaatsen, te verwijderen of in te korten, de reactiemogelijkheid voor bezoekers te blokkeren, alsmede de reactiemogelijkheid onder een artikel te sluiten, alle bijbehorende reacties te verwijderen en het bijbehorende artikel te verwijderen (bijvoorbeeld omdat dit niet meer actueel is of aansluit bij de inhoud van de rest van de website). Kom je een ongepaste reactie tegen, neem dan contact met ons op, zodat wij de reactie zullen beoordelen en wellicht alsnog zullen verwijderen.

Reacties moeten een inhoudelijke bijdrage leveren aan het bericht of de pagina waaronder je de reactie plaatst. Als je een mening uit of kritiek levert dien je jouw standpunt te onderbouwen. Wij plaatsen alleen kritische reacties als je deze onderbouwt, zodat andere partijen de mogelijkheid hebben om een weerwoord te bieden.

Wanneer je onjuistheden in onze teksten tegenkomt, vragen wij je om deze naar ons te mailen. Plaats je je correcties in de reacties, dan verwijderen wij je reactie mogelijk alsnog na het updaten van de informatie. Dit om de reacties relevant te houden voor andere bezoekers.

Reacties met commerciële inhoud zijn niet toegestaan. Links naar andere websites zijn evenmin toegestaan. Niet toegestaan zijn reacties waarin wordt opgeroepen tot vandalisme, geweld en/of andere onwettige handelingen. Wij staan geen reacties toe met scheldwoorden, beledigingen, discriminerende uitspraken, inbreuk op auteursrecht en inbreuk op privacy.

Plaats je reactie in correct Nederlands. Voor Melookyoubook onbegrijpelijke reacties of reacties met ons inziens teveel spelfouten worden niet geplaatst. Ook dubbele reacties worden verwijderd. Het is niet toegestaan om reacties onder verschillende namen te plaatsen.

Het is mogelijk om je reactie door ons te laten verwijderen, tenzij er voor Melookyoubook sprake is van een eigen gerechtvaardigd publicatiebelang (bijvoorbeeld wanneer door het verwijderen van jouw reactie de discussie onnavolgbaar wordt). In een dergelijk geval kunnen wij eventueel wel de naam verwijderen waaronder jij de reactie hebt geplaatst.